Meer over ADHD en ADD

Misschien weet je nog niet helemaal zeker of je ADD of ADHD hebt, of wil je er alleen wat meer over weten. Hieronder kun je lezen wat ADD en ADHD inhoudt. Herken je jezelf hierin? Neem dan even contact op, ik help je graag verder!

ADHD

ADHD is een afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandachtsstoornis waarbij deze kenmerken een grote rol spelen:

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit
  • Impulsiviteit

Om ADHD vast te stellen is belangrijk dat deze symptomen:

  •  Vaker voorkomen dan bij leeftijdgenoten
  • Voor het zevende levensjaar zijn begonnen
  • De prestaties op school, op het werk en het sociale contact met anderen beïnvloeden
  • Niet het gevolg zijn van een andere stoornis

AD(H)D bij volwassenen is nog niet zo heel lang erkend, want men dacht vroeger dat het na de kindertijd over zou gaan. Dit blijkt niet altijd het geval, maar de symptomen kunnen wel veranderen en zullen meestal minder worden. Een enkeling ondervindt er zelfs helemaal geen last meer van op volwassen leeftijd.

Kenmerken van ADHD

Hoewel ieder mens verschillend is, zie je deze kenmerken veel voorkomen bij ADHD: heftige en onvoorspelbare emotionele uitbarstingen. Dit komt deels door de ADHD, deels uit frustratie doordat veel dingen niet lukken.  Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden en daardoor vaak niet zo goed prioriteiten kunnen stellen bij school- en werktaken. Moeite met het opvangen van sociale signalen. Weinig gevoel voor tijd en moeite met plannen; dit uit zich bijvoorbeeld in te laat komen op afspraken en opdrachten niet op tijd afkrijgen.  Onhandigheid en houterigheid; vaak vallen en knoeien.

Positieve eigenschappen van ADHD-ers zijn het vaak ‘out of the box’ kunnen denken, gevoel voor humor, een enorme ‘drive’ als iets interessant is,  energie en levenslust, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen.


ADD

ADD is een type ADHD, namelijk ADHD-I ook wel beschreven als het voornamelijk onoplettende type. ADD-ers worden door hun omgeving vaak als “rustige, wat verlegen, bedachtzame, dromerige, mensen” omschreven.

Kenmerken van ADD

ADD uit zich grotendeels in dezelfde symptomen als ADHD,  alleen ontbreekt de hyperactiviteit. Je zou kunnen zeggen dat ADD en ADHD twee kanten zijn van dezelfde medaille: ‘van binnen’ is het in beide gevallen heel erg druk, ‘van buiten’ ziet het er echter verschillend uit.

Doordat mensen met ADD voor hun omgeving vaak rustiger zijn in hun gedrag wordt de diagnose bij hen vaak later in hun leven gesteld dan bij mensen met ADHD.  Mensen met ADD zijn er vaak erg goed in geworden om hun gebrek aan concentratie te verbergen en kunnen zich tot een bepaald moment redelijk redden in het leven. Meestal totdat er bepaalde ‘life-events’ plaatsvinden (studie, verhuizing, carrière maken, trouwen, kinderen krijgen), dan zie je dat het vaak niet meer mogelijk is het zo vol te houden.

Doordat er zoveel energie gaat naar al het compenseren en verbergen, komt het vaak voor dat zij op werk of school (onbewust) wat lager presteren dan zij eigenlijk kunnen. “Er zit meer in dan eruit komt”, staat dan ook vaak op het schoolrapport of is een gevoel wat mensen met ADD over zichzelf hebben.

Veel voorkomende ADD kenmerken zijn: het overzicht verliezen in situaties, moeite met de aandacht houden bij zaken die minder interesse wekken en juist enorm geconcentreerd bezig zijn met zaken die interessant zijn (hyperfocus), vergeetachtig zijn, vaak wegdromen tijdens het luisteren naar iemand en daardoor niet adequaat kunnen reageren, moeite hebben met het nemen van beslissingen en daarna ook met het in actie komen.

Het verwerken van indrukken en prikkels kost een ADD-er tijd en energie. Hierdoor is hij/zij geneigd zich terug te trekken om weer even in alle rust tot zichzelf te kunnen komen. ADD laat zich ook zien in het uitstellen van taken en klusjes die niet heel interessant zijn, alles op het laatste moment laten aankomen, vaak te laat komen etc.

Positieve eigenschappen van mensen met ADD zijn dat ze vaak sensitief zijn, creatief zijn, snel kunnen denken en ze zijn goed in het bedenken van oplossingen voor problemen. Die kwaliteiten kunnen natuurlijk ook net zo hard tegen je werken, want dan ben je dus ook snel overprikkeld, goed in het bedenken van problemen, en verzin je teveel nieuwe dingen.