Coaching voor jongeren en volwassenen

Coaching is maatwerk. Na een telefonische kennismaking (ca. 15 minuten) plannen we de eerste afspraak in de agenda. We bespreken waar je hulp bij nodig hebt en ik vertel iets meer over wat je kunt verwachten. Je kunt er ook voor kiezen om de kennismaking en eerste coach-sessie te combineren, dan plan ik meer tijd in voor de eerste sessie.

Het coachtraject kan variëren van drie á vier gesprekken tot een coachtraject van acht sessies. Dat gaat in goed overleg. Om je niet direct alleen te laten zwemmen is het mogelijk om na een coachtraject te kiezen voor af en toe nog een enkel gesprek.

Lees hier meer ervaringen

Tarieven en voorwaarden

Om coach-sessies voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden heb ik voor inkomensafhankelijke tarieven gekozen. Op deze manier kunnen studenten en mensen met lagere inkomens ook bij mij terecht. Ik vraag niet om loonstrookjes. In goed overleg stellen we het tarief vast waar jij in valt.

Netto (gezins) inkomen per maand en het bijbehorende uurtarief:

EXCL. BTWINCL. BTW
€ 1000 – 1499€ 70,00€ 84,70
€ 1500 – 1999€ 80,00€ 96,80
€ 2000 – 2499€ 90,00€ 108,90
€ 2500 – 2999€ 100,00€ 121,00
€ 3000 – 3499€ 110,00€ 133,10
€ 3500 +€ 120,00€ 145,20
  1. Het netto gezinsinkomen is de som van het inkomen van de coachee plus het inkomen van de eventuele partner.
  2. Je ontvangt de factuur digitaal direct na de coachsessie.
  3. Er wordt niet/nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraar. Neem hierover zelf contact op met je zorgverzekeraar.
  4. Coach-sessies die korter dan 48 uur van te voren zijn afgemeld of zijn vergeten worden voor 75% in rekening gebracht.
  5. Een coachsessie duurt ongeveer 60 minuten. De gesprekken vinden plaats in de praktijk in Gouda of via Skype.
  6. Twee dagen voorafgaand aan de volgende coachsessie ontvang ik graag een update.
  7. Tussen de sessies door is er mailcontact mogelijk.
  8. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Een casus kan wel besproken worden met collega-coaches daarbij worden fictieve namen gebruikt.

Afspraak