Welkom

Uitstelgedrag, concentratieproblemen, vaak te laat komen, dingen vergeten,  een vol hoofd, niet kunnen opstarten, niks afmaken, van de hak op de tak, stemmingswisselingen…

Herken je jezelf hierin? Dan help ik je graag om beter hiermee om te gaan en je klachten te verminderen.

Ik heb veel ervaring in het coachen van jongeren en volwassenen met ADD en ADHD klachten. Ik ben ‘ervaringsdeskundige’, maar ook gecertificeerd AD(H)D coach. Ik weet dus heel goed wat jij meemaakt, en dat voor de hand liggende oplossingen vaak niet werken. Die heb je natuurlijk ook zelf al geprobeerd. 🙂

Tijdens de coach-sessies is er alle rust en tijd voor jou. Er is ruimte voor jouw persoonlijke ervaring en je krijgt handvaten mee waardoor je effectiever kunt leven met AD(H)D.

De coaching is positief gericht, we kijken naar jouw mogelijkheden! Samen met jou wil ik eraan werken om je klachten te verminderen en er beter mee om te gaan. Zo krijg je je leven weer op de rit.

Voor coaching is een officiële diagnose van AD(H)D niet nodig. Ik hanteer geen wachtlijsten, dus je kunt snel terecht voor een afspraak. Je bent welkom!

Jolanda Rijneveld

Kenmerken van ADD en ADHD

Er zijn veel meningen en visies op ADD en ADHD en ook de benaming veranderd vaak. Attention deficit (hyperactive) disorder, is de officiële benaming. Het woord stoornis (disorder) zal ik zelf niet zo snel gebruiken omdat het een negatieve bijklank heeft en ik liever kijk naar wat je er wél aan kunt doen😉. Hoewel mensen met AD(H)D niet allemaal hetzelfde zijn, kun je hieronder de symptomen lezen die de meeste mensen met ADD en ADHD ervaren. Herken jij je in deze 3 hoofdkenmerken? “Kenmerken van ADD en ADHD” verder lezen

Coaching voor jongeren en volwassenen

Coaching is maatwerk. Na een telefonische kennismaking (ca. 15 minuten) plannen we de eerste afspraak in de agenda. We bespreken waar je hulp bij nodig hebt en ik vertel iets meer over wat je kunt verwachten. Je kunt er ook voor kiezen om de kennismaking en eerste coach-sessie te combineren, dan plan ik meer tijd in voor de eerste sessie.

Het coachtraject kan variëren van drie á vier gesprekken tot een coachtraject van acht sessies. Dat gaat in goed overleg. Om je niet direct alleen te laten zwemmen is het mogelijk om na een coachtraject te kiezen voor af en toe een enkel gesprek, een ‘APK-tje’. Of dit wel of niet nodig is is afhankelijk van jouw groeiproces en de ‘zwaarte’ van de hulpvraag.


‘Jolanda is een coach waarbij je merkt dat ze weet tegen welke problematiek je aanloopt en je daar duidelijke toepasbare handvaten voor aanreikt, om zo een gezonde balans te vinden in het leven’.

Alex

Tarieven en voorwaarden

Om coach-sessies voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden heb ik voor inkomensafhankelijke tarieven gekozen. Op deze manier kunnen studenten en mensen met lagere inkomens ook bij mij terecht. Ik vraag niet om loonstrookjes. In goed overleg stellen we het tarief vast waar jij in valt.

Netto (gezins) inkomen per maand en het bijbehorende uurtarief:

  1. Het netto gezinsinkomen is de som van het inkomen van de coachee plus het inkomen van de eventuele partner.
  2. Je ontvangt de factuur digitaal direct na de coachsessie.
  3. Er wordt niet/nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraar. Neem hierover zelf contact op met je zorgverzekeraar.
  4. Coach-sessies die korter dan 48 uur van te voren zijn afgemeld of zijn vergeten worden voor 75% in rekening gebracht.
  5. Een coachsessie duurt ongeveer 60 minuten. De gesprekken vinden plaats in de praktijk in Gouda of via Skype.
  6. Twee dagen voorafgaand aan de volgende coachsessie ontvang ik graag een update.
  7. Tussen de sessies door is er mailcontact mogelijk.
  8. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Een casus kan wel besproken worden met collega-coaches daarbij worden fictieve namen gebruikt.


‘Ik vind het coachtraject een investering in mezelf en ik ben er heel veel sterker door geworden. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie’. 

Simone
Lees hier meer verhalen