Welkom

Uitstelgedrag, concentratieproblemen, vaak te laat komen, dingen vergeten,  een vol hoofd, niet kunnen opstarten, niks afmaken, van de hak op de tak, stemmingswisselingen……

Herken je jezelf hierin? Dan help ik je graag om beter hiermee om te gaan en je klachten te verminderen. Ik heb veel ervaring in het coachen van jongeren en volwassenen met ADD en ADHD klachten. Ik ben ‘ervaringsdeskundige’, maar ook gecertificeerd AD(H)D coach. Ik weet dus heel goed wat jij meemaakt, en dat voor de hand liggende oplossingen vaak niet werken. Die heb je natuurlijk ook zelf al geprobeerd. 🙂

Tijdens de coach-sessies is er alle rust en tijd voor jou. Er is ruimte voor jouw persoonlijke ervaring en je krijgt handvaten mee waardoor je effectiever kunt leven met AD(H)D. De coaching is positief gericht, we kijken naar jouw mogelijkheden! Samen met jou wil ik eraan werken om je klachten te verminderen en er beter mee om te gaan. Zo krijg je je leven weer op de rit.

Een afspraak maken of meer informatie
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is telefonisch en duurt ongeveer 10 a 15 minuten. We bespreken waar je hulp bij nodig hebt en ik vertel iets meer over wat je kunt verwachten. Je kunt er ook voor kiezen om de kennismaking en eerste coach-sessie te combineren, dan plan ik meer tijd in voor de eerste sessie. Je kunt bij de contactpagina het formulier invullen of even bellen of mailen.

Telefonisch spreekuur
Heb je vragen of behoefte aan een luisterend oor? Ik sta je graag te woord tijdens het telefonisch spreekuur op maandag tussen 13.00 en 14.00 uur. ☎️  06 39 77 64 01 (m.u.v. schoolvakanties, dan kun je een email sturen en bel ik je terug ). Buiten het telefonisch spreekuur ben ik minder goed bereikbaar i.v.m. coachgesprekken. 

Voor coaching is een officiële diagnose van AD(H)D niet nodig. Ik hanteer geen wachtlijsten, dus je kunt snel terecht voor een afspraak. Je bent welkom!

Jolanda Rijneveld

Coaching

Coaching

Persoonlijke coaching voor jongeren en volwassenen om effectiever om te leren gaan met ADD en ADHD

Coaching is maatwerk. Na een telefonische kennismaking plannen we de eerste afspraak in de agenda. Het traject kan variëren van twee á drie gesprekken tot een coachtraject van acht sessies. Dat gaat in goed overleg. Om je niet direct alleen te laten zwemmen is het mogelijk om na een coachtraject te kiezen voor af en toe een enkel gesprek, een ‘APK-tje’. Of dit wel of niet nodig is is afhankelijk van jouw groeiproces en de ‘zwaarte’ van de hulpvraag.

‘Jolanda is een coach waarbij je merkt dat ze weet tegen welke problematiek je aanloopt en je daar duidelijke toepasbare handvaten voor aanreikt, om zo een gezonde balans te vinden in het leven’. Alex

Tarieven en voorwaarden

Om coach-sessies voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden heb ik voor inkomensafhankelijke tarieven gekozen. Op deze manier kunnen studenten en mensen met lagere inkomens ook bij mij terecht. Ik vraag niet om loonstrookjes. In goed overleg stellen we het tarief vast waar jij in valt.

Netto (gezins) inkomen per maand en het bijbehorende uurtarief:

 1. Het netto gezinsinkomen is de som van het inkomen van de coachee plus het inkomen van de eventuele partner.
 2. Je ontvangt de factuur digitaal direct na de coachsessie.
 3. Er wordt niet/nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraar. Neem hierover zelf contact op met je zorgverzekeraar.
 4. Coach-sessies die korter dan 48 uur van te voren zijn afgemeld of zijn vergeten worden voor 75% in rekening gebracht.
 5. Een coachsessie duurt ongeveer 60 minuten. De gesprekken vinden plaats in de praktijk in Gouda of via Skype.
 6. Twee dagen voorafgaand aan de volgende coachsessie ontvang ik graag een update.
 7. Tussen de sessies door is er mailcontact mogelijk.
 8. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Een casus kan wel besproken worden met collega-coaches daarbij worden fictieve namen gebruikt.

‘Ik vind het coachtraject een investering in mezelf en ik ben er heel veel sterker door geworden. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie’. 
Simone

Lees hier meer verhalen

Informatie over ADHD en ADD

Misschien weet je nog niet helemaal zeker of je ADD of ADHD hebt, of wil je er alleen wat meer over weten. Hieronder kun je lezen wat ADD en ADHD inhoudt.

ADHD

ADHD is een afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandachtsstoornis waarbij deze kenmerken een grote rol spelen:

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Hyperactiviteit
 • Impulsiviteit

Om ADHD vast te stellen is belangrijk dat deze symptomen:

 •  Vaker voorkomen dan bij leeftijdgenoten
 • Voor het zevende levensjaar zijn begonnen
 • De prestaties op school, op het werk en het sociale contact met anderen beïnvloeden
 • Niet het gevolg zijn van een andere stoornis

AD(H)D bij volwassenen is nog niet zo heel lang erkend, want men dacht vroeger dat het na de kindertijd over zou gaan. Dit blijkt niet altijd het geval, maar de symptomen kunnen wel veranderen en zullen meestal minder worden. Een enkeling ondervindt er zelfs helemaal geen last meer van op volwassen leeftijd.

Kenmerken van ADHD

Hoewel ieder mens verschillend is, zie je deze kenmerken veel voorkomen bij ADHD: heftige en onvoorspelbare emotionele uitbarstingen. Dit komt deels door de ADHD, deels uit frustratie doordat veel dingen niet lukken.  Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden en daardoor vaak niet zo goed prioriteiten kunnen stellen bij school- en werktaken. Moeite met het opvangen van sociale signalen. Weinig gevoel voor tijd en moeite met plannen; dit uit zich bijvoorbeeld in te laat komen op afspraken en opdrachten niet op tijd afkrijgen.  Onhandigheid en houterigheid; vaak vallen en knoeien.

Positieve eigenschappen van ADHD-ers zijn het vaak ‘out of the box’ kunnen denken, gevoel voor humor, een enorme ‘drive’ als iets interessant is,  energie en levenslust, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen.


ADD

ADD is een type ADHD, namelijk ADHD-I ook wel beschreven als het voornamelijk onoplettende type. ADD-ers worden door hun omgeving vaak als “rustige, wat verlegen, bedachtzame, dromerige, mensen” omschreven.

Kenmerken van ADD

ADD uit zich grotendeels in dezelfde symptomen als ADHD,  alleen ontbreekt de hyperactiviteit. Je zou kunnen zeggen dat ADD en ADHD twee kanten zijn van dezelfde medaille: ‘van binnen’ is het in beide gevallen heel erg druk, ‘van buiten’ ziet het er echter verschillend uit.

Doordat mensen met ADD voor hun omgeving vaak rustiger zijn in hun gedrag wordt de diagnose bij hen vaak later in hun leven gesteld dan bij mensen met ADHD.  Mensen met ADD zijn er vaak erg goed in geworden om hun gebrek aan concentratie te verbergen en kunnen zich tot een bepaald moment redelijk redden in het leven. Meestal totdat er bepaalde ‘life-events’ plaatsvinden (studie, verhuizing, carrière maken, trouwen, kinderen krijgen), dan zie je dat het vaak niet meer mogelijk is het zo vol te houden.

Doordat er zoveel energie gaat naar al het compenseren en verbergen, komt het vaak voor dat zij op werk of school (onbewust) wat lager presteren dan zij eigenlijk kunnen. “Er zit meer in dan eruit komt”, staat dan ook vaak op het schoolrapport of is een gevoel wat mensen met ADD over zichzelf hebben.

Veel voorkomende ADD kenmerken zijn: het overzicht verliezen in situaties, moeite met de aandacht houden bij zaken die minder interesse wekken en juist enorm geconcentreerd bezig zijn met zaken die interessant zijn (hyperfocus), vergeetachtig zijn, vaak wegdromen tijdens het luisteren naar iemand en daardoor niet adequaat kunnen reageren, moeite hebben met het nemen van beslissingen en daarna ook met het in actie komen.

Het verwerken van indrukken en prikkels kost een ADD-er tijd en energie. Hierdoor is hij/zij geneigd zich terug te trekken om weer even in alle rust tot zichzelf te kunnen komen. ADD laat zich ook zien in het uitstellen van taken en klusjes die niet heel interessant zijn, alles op het laatste moment laten aankomen, vaak te laat komen etc.

Positieve eigenschappen van mensen met ADD zijn dat ze vaak sensitief zijn, creatief zijn, snel kunnen denken en ze zijn goed in het bedenken van oplossingen voor problemen. Die kwaliteiten kunnen natuurlijk ook net zo hard tegen je werken, want dan ben je dus ook snel overprikkeld, goed in het bedenken van problemen, en verzin je teveel nieuwe dingen. 😉

Meer informatie en contactgegevens vind je in het hoofdmenu